Laster...

 

Om Gården

Holt Gård sin visjon er at gården og bryggerhuset skal være en møteplass for dyrking, foredling, varme og vekst.

Roar Lefsaker er bonden på gården. Han har vokst opp her,  og overtok drifta i 1990.  Han er utdannet innen landbruk og pedagogikk, og har en bachelor i fortelling og kommunikasjon.

Rakel Skjerve er bondekona,  fra strilalandet nord for Bergen. Hun er landskapsarkitekt, med utdanning også fra forming, håndtverk og landbruk.

Landbruket er basert på en økologisk drift som bygger på og bygger opp gode livsprosesser i jorda og naturen,  er opptatt av høy dyrevelferd, utvikler mangfoldet på gården og har plass for mennesker. 

Landbruket skal ta vare på livsgrunnlaget i naturen, og drives på en måte som gir merverdi i form av råvareproduksjon, foredling, opplevelser, kursvirksomhet og læring . Gården skal være sjølforsynt med gras. Beiter ryddes og stelles for pleie og bruke utmarka og redusere beiting på innmark. Beitestell skal også bidra til helhetsopplevelsen for besøkende.

Husdyrene våre er kuer, sauer, hest, gris, høns, katt, kaniner og noen ender og påfugl. Gården har et variert husdyrhold for å nytte og resirkulere lokale ressurser. Høy dyrevelferd ligger til grunn. Vi har husdyr for å produsere mat og kunne foredle kortreist mat, og for å skape gode opplevelser og nærkontakt mellom dyr og mennesker. Slik kan både maten og produksjonen av maten ha høy kvalitet på flere måter. Mest mulig av husdyrproduktene vil vi bruke på gården eller omsette lokalt. 

De aller viktigste dyrene på gården er likevel meitemarkene, insektene og alle millioner bakterier og sopp som sørger for god kompost og en levende jord!!! Disse skaper magien i god matjord. Vi kan legge tilrette for dem gjennom måten vi driver landbruk på :-)

Midt på gårdstunet ligger bryggerhuset. Bygningen rommer blandt annet festsal og kjøkken, samt en søndagsåpen kafé og arbeidslokaler for gårdsdriften. Se Selskap & kurs for mer informasjon om hvordan du kan benytte lokalene.

Vi har en peisestue som er egnet for bondegårdferie for inntil 5 personer, og fire "simple living" - brakker, pluss et loft. Totalt 14 sengeplasser og 8 madrassplasser er tilgengelige, med ulik standard og ulike priser. Ta kontakt for beskrivelse av rommene med priser for utleie og bondegårdsferie.