Laster...

Fjære Gård ligger i Østre Hedrum i Larvik kommune, helt på grensen til Sandefjord kommune.

Vi gir et tilbud der alle skal oppleve mestring, samt utvikle nye ferdigheter som kan brukes på flere arenaer i livet. Vi tilbyr tett oppfølging, samtaler og ulike aktiviteter med dyra på gården. Vår filosofi er at alle skal ha en god og trygg hverdag. Vi kan gi de riktige verktøyene og kunnskapen som trengs for å gi mennesker troen på seg selv. Vi er opptatt av at mennesker skal få tid til å kjenne på følelsene sine, til å prøve ut nye ferdigheter og finne ressursene de innehar.

Eksempler på noen daglige aktiviteter på gården:

  • Fôring og stell av dyra
  • Sjekke at alle dyrene har vann
  • Sope stallgangen
  • Fikse gjerder
  • Maling
  • Snekring
  • Mindre prosjekter
  • Matlaging
  • Dyrking av div grønnsaker
  • Ved og skogsarbeid osv.Fysisk aktivitet gjennom positive og ekte arbeidsoppgaver gir godt grunnlag for egen helsegevinst!